• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym 19 maja od 9.00 do 13.00

Dodano: 18-05-2021
Jutro, 19 maja br. (tj. środa) w Urzędzie Miasta Sanoka w godzinach od 9:00 do 13:30 zostanie uruchomiony Gminny Punkt Spisowy (GPS), w którym pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Urzędu Miasta będą pomagali w wypełnieniu ankiet spisowych metodą samospisu internetowego. Do wypełnienia formularza spisowego niezbędne będą numery PESEL wszystkich domowników! Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy wypełnianiu formularza spisowego.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":