• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Spójny system transportowy powiatach sanockim i leskim

Dodano: 10-11-2021

10 listopada br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się spotkanie samorządowców z terenów powiatu sanockiego i leskiego ws. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sanoku, Starostwa Powiatowego w Lesku, Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza.

Miasto Sanok  jest liderem pilotażowego projektu dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach opracowywanej kolejnej perspektywy finansowej.  W jego ramach konsorcjum firm IMS Sp. z o.o. i Wolański Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa w zakresie działań związanych przygotowaniem i wdrożeniem wspomnianego dokumentu. Obecnie odbywa się proces związany z przygotowaniem i wdrożeniem wspomnianego dokumentu. Podpisane porozumienie ws. wspólnej realizacji przez samorządy tego projektu posłuży do  opracowania spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

Podpisany przez samorządowców dokument dotyczy działań związanych z szeroko rozumianą mobilnością miejską, obejmującą m.in. transport, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne, rozwój społeczny i gospodarczy na terenie ww. powiatów i gmin. Zostanie  on sporządzony zgodnie z podejściem systemowym oraz zintegrowanym, tj. traktującym gminy wchodzące w skład ww. obszaru jako jednostki powiązane ze sobą funkcjonalnie.

Kluczowym pojęciem efektywności wypracowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest zintegrowanie rozwiązań miejskich oraz gmin obszaru funkcjonalnego w jeden spójny system. Od tego będzie zależeć efektywność pozyskiwania środków na przyszłe działania i inwestycje dla samorządów i społeczności powiatów leskiego oraz sanockiego.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":