• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Spotkanie z mieszkańcami Dąbrówki

Dodano: 29-08-2019

Burmistrz Tomasz Matuszewski 27 sierpnia spotkał się z mieszkańcami Dąbrówki. Spotkanie odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Witosa. Pomimo wakacji i dokuczliwego upału ponad sto osób zgromadziło się w świetlicy – wielu poprosiło o zabranie głosu w drugiej części spotkania.

Burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu towarzyszyli wiceburmistrz Grzegorz Kornecki, sekretarz Bogdan Struś oraz naczelnicy i pracownicy wydziałów urzędu miasta. Na spotkanie został zaproszony także Paweł Kędra z firmy Strabag, realizującej najważniejsze inwestycje drogowe na Dąbrówce. Przyszli także radni miejscy – Teresa Lisowska, szefowa Komisji Infrastruktury Miejskiej, Beata Wróbel, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Adam Kornecki oraz radni dzielnicowi.

W pierwszej części spotkania burmistrz mówił o finansach miasta – o budżecie i 80 mln zadłużenia. Scharakteryzował zadania, finansowane przy udziale środków zewnętrznych, o które miasto skutecznie zabiega. Objaśniał, w jaki sposób stara się pozyskać środki na dokończenie remontu ulicy pomorskiej oraz remont ulicy Tysiąclecia.

Druga część spotkania należała do mieszkańców. Zgłaszano problemy związane głównie z niedostatkami w infrastrukturze drogowej. Padały nazwy wielu ulic, miedzy innymi Targowa, Kalinowa, Bojko, Zofii Nałkowskiej, Batalionów Chłopskich, Dworska. Mówiono o potrzebie kanalizacji deszczowej oraz oświetleniu.

Urzędnicy notowali wszystkie zgłaszane przez mieszkańców problemy. Niektóre ze spraw czekają na realizację od wielu lat, inne sygnalizowano po raz pierwszy. Wniosek ze spotkania jest oczywisty: potrzeby są ogromne. Nasuwa się pytanie: czy przy skąpym budżecie uda się je wszystkie zaspokoić?

Mieszkańcy zaprosili burmistrza na roboczy spacer po Dąbrowce. Następnego dnia Tomasz Matuszewski przyjrzał się, jak wyglądają ulice Dworska, Zofii Nałkowskiej i Kalinowa. – Dokonaliśmy przeglądu i zweryfikowaliśmy prace, jakie trzeba wykonać nie tylko w infrastrukturze drogowej, ale także przycince drzew, oświetleniu i odwodnieniu tych ulic. W najbliższym czasie wszystkie ulice na Dąbrówce wymagające remontu zostaną spisane, następnie poprzez analizę oraz wagę prac, jakie należy wykonać na tych ulicach, zostanie stworzona lista najpilniejszych inwestycji. Dziękuję za życzliwość, za wszystkie informacje i wskazówki, które wspólnie poddamy analizie i przekażemy do realizacji najpilniejsze z nich. Frekwencja na spotkaniu 27 sierpnia świadczy o tym, że zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom urzędu miasta nie jest obojętne to, w jakim stanie jest nasze miasto i chcemy wspólnie dążyć do tego, żeby było jak najpiękniejsze – napisał burmistrz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Od pracowników urzędu miasta dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie zostanie wykonany kompleksowy remont placu zabaw przy ul. Konopnickiej, zostanie wyrównany teren i zamontowana brama, aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom. Niebawem też zostaną przycięte gałęzie drzew przy ulicy Rataja, o co prosili mieszkańcy.

Następne spotkanie burmistrza z mieszkańcami Sanoka odbędzie się w pierwszej połowie września na Wójtostwie.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":