• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sprawy SIM-u i budowy mieszkań przy ul. Konarskiego nabierają tempa

Dodano: 30-12-2021
28 grudnia br. w Przemyślu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Południe”. Wzięli w nim udział prezydenci Przemyśla Wojciech Bakun i zastępca prezydenta Mielca Paweł Pazdan, zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych Michał Wnuk, wójt Medyki Marek Iwasieczko oraz zarząd Spółki.

Podczas spotkania, wspólnicy wnieśli aportem nieruchomości do Spółki, zgodnie z umową, która została podpisana 28 kwietnia br. Miasto Sanok wniosło działkę przy ul. Konarskiego, gdzie planujemy wybudować 4 bloki mieszkalne z ok. 70 mieszkaniami – komentuje burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski uczestniczący w Zgromadzeniu  – Podpisałem też decyzję o przeniesieniu praw ustalających warunki zabudowy dotyczącej budowy czterech budynków wielorodzinnych przy ul. Konarskiego w Sanoku na SIM Południe Sp. z o.o.  dodaje burmistrz.

 Decyzja podpisana przez burmistrza 30 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Sanoku umożliwia prezesowi Spółki Adamowi Drozdowi na przystąpienie do zaprojektowania obiektów oraz szybkiej realizacji inwestycji, na którą czekają przede wszystkim młodzi mieszkańcy Sanoka.

Przypomnijmy 10 lutego br. radni podjęli uchwałę ws. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu i złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce. W marcu br. samorząd otrzymał decyzję o przyznaniu 3 000 000 zł na budowę nowych mieszkań przy ul. Konarskiego. 28 kwietnia w Krakowie wspólnie z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie Michałem Sroką i samorządowcami Przemyśla, Mielca, Ustrzyk Dolnych oraz Medyki, burmistrz Sanoka podpisał umowę o zawiązaniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Południe” w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu. Radni miejscy podjęli uchwałę ws. wniesienia przez Miasto Sanok wkładu w postaci prawa własności nieruchomości do Spółki.

Po tym żmudnym czasie dokonywania formalności, przychodzi wreszcie czas na konkretne działania. Pierwszym krokiem jest opracowanie projektu budowlanego. Sanok jest o tyle w dobrej sytuacji, że na wyznaczonym terenie pod budownictwo wielomieszkaniowe ma już wydaną decyzję ustalającą warunki zabudowy i przeprowadzone są ekspertyzy geologiczne.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":