• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sukcesy uczniów sanockich szkół

Dodano: 07-01-2020

Uczniowie sanockich szkół aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju olimpiadach, turniejach, zawodach. Wielu zrzeszonych jest w klubach sportowych. Za swoja ciężką pracę są nagradzani i osiągają wysokie wyniki. Średnia, jaką uzyskali uczniowie w 2019 r. podczas egzaminów przewyższa  średnią województwa  i kraju.

 

Na terenie Sanoka funkcje 12 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  gmina miasta Sanoka. Struktura organizacyjna oświaty w mieście obejmuje: 4 przedszkola samorządowe, 8 szkół podstawowych. Ponadto w Sanoku funkcjonuje 5 społecznych placówek wychowania przedszkolnego – dotowanych z budżetu miasta Sanoka: 2 ochronki oraz 3 przedszkola niepubliczne. Rok 2019 sanoccy uczniowie zakończyli z bardzo dobrymi wynikami z poszczególnych części egzaminów po szkole podstawowej i III klasie gimnazjalnej, przewyższając średnią województwa i kraju. Egzamin gimnazjalny po raz ostatni pisało 381 uczniów klas III, natomiast do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 360 uczniów szkół podstawowych.

W ciągu całego roku uczniowie licznie uczestniczyli w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych (957 uczniów). Po tytuł Laureata Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych nasi uczniowie sięgali siedemnastokrotnie, z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, matematyka, historia, fizyka, geografia i religia. Wśród laureatów było 9 uczniów z klas III gimnazjalnych oraz 8 z klas VII i VIII szkół podstawowych.  Wysoki sukces szkoły osiągnęły w rywalizacji sportowej za udział w programie „Igrzyska Dzieci”, gdzie na sklasyfikowanych 605 placówek, po raz kolejny z rzędu Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku została niekwestionowanym liderem i zajęła I miejsce w województwie, zostawiając w tyle konkurencję, a Szkoła Podstawowa nr 4 – III miejsce. Za udział w programie „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, na sklasyfikowane 634 szkoły, II miejsce w województwie zajęła również Szkoła Podstawowa nr 1. W rywalizacji gmin i powiatów, która odbyła się o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, byliśmy również bezkonkurencyjni. Zajęliśmy dwukrotnie pierwsze miejsce jako Gmina Miasta Sanoka i Powiat Sanocki. „Poznaję świat – poznaję siebie” to projekt realizowany przez SP nr 6 w Sanoku wraz ze szkołami Ecole Marcel Ayme w Milizac we Francji, Colegio Salesianos „San Juan Bosco” w Puertollano w Hiszpanii, Istituto Comprensivo „Giuseppe Grassa” w Mazara del Vallo i Istituto Comprensivo „Salvo D’Acquisto” w Gaggio Montano we Włoszech. W listopadzie przedstawiciele szkół odbyli wizytę studyjną w Sanoku. Burmistrz miasta Sanoka wręczył siedmiorgu nauczycielom akty nadania stopnia mianowania. Ubiegły rok zakończył się jednak pożegnaniem wieloletniego dyrektora, wspaniałego pedagoga oraz metodyka Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku Małgorzaty Kielar, która zmarła po ciężkiej chorobie.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":