• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na nowy okres 2021/2022

Dodano: 21-08-2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od 1 sierpnia można składać wnioski na Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać droga elektroniczną za pośrednictwem: portalu EMPATIA, systemu teleinformatycznego ZUS, (e-PUAP) w siedzibie MOPS-u.

• portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /mopssanok/SkrytkaESP/
Wnioski można również wysyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie MOPS Sanok (uzupełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu do wypełniania wniosków).
Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań, aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane określone w formularzach (w szczególności prosimy o podanie numeru konta, aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Miasta Sanoka, prawidłowego roku szkolnego 2021/2022 oraz przyszłego 2022/2023, pełnego składu rodziny łącznie z wnioskodawcą). Prosimy o zaznaczenie we wniosku, czy rodzina w 2020 r. osiągała dochody nieopodatkowane, dochody z gospodarstwa rolnego lub z działalności gospodarczej pozarolniczej oraz czy w roku kalendarzowym 2020 lub po tym roku nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu, a w przypadku osób, których członek rodziny przebywa poza granicami Polski – wypełnienie tabeli zawierającej informację o członku rodziny przebywającym za granicą.
Aktualne wzory wniosków do pobrania TUTAJ.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":