• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Święto Patrona SP3

Dodano: 23-03-2018

23 marca 2018 r. uroczyście, w asyście wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku obchodzono Dzień Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. Święto patrona corocznie odbywa się w tym czasie dla upamiętnienia wydarzenia z roku 1794, kiedy bohater na Rynku w Krakowie ślubował narodowi polskiemu, że nie ustanie w walce o wolność Ojczyzny. Obchody wpisały się w serię wydarzeń, celebrujących stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uświetnili je swoją obecnością: przedstawicielka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego – pani Aneta Figiel, Burmistrz Tadeusz Pióro, Ksiądz Proboszcz parafii Posada Piotr Buk, Dowódca 35 batalionu lekkiej piechoty w Sanoku Pan podpułkownik Rafał Jarosz, Zastępca dowódcy 35 batalionu lekkiej piechoty w Sanoku Pan major Sebastian Krajnik, Dyrektor SP2 Pani Maria Harajda, Dyrektor SP4 Pani Beata Wójtowicz, Dyrektor SP7 Pani Ewa Chudziak, Dyrektor SP8 Pan Robert Zoszak, Dyrektor SP9 Pan Grzegorz Kornecki, Emerytowany Dyrektor SP3 Pan Adam Mindur, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Damian Biskup, lokalne media: Tygodnik Sanocki, Korso Gazeta Sanocka, portal e-Sanok.

Po przywitaniu gości pani dyrektor Małgorzata Kielar przypomniała sylwetkę i dokonania Naczelnika insurekcji z 1794 r., człowieka o wielu talentach, bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, obywatela honorowego Republiki Francuskiej, który już od prawie 60 lat jest obecny jako patron w życiu naszej szkolnej społeczności i towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów jako wzór godny naśladowania.

glowne_sp3
Następnie oddała głos uczniom z klas 7 a i b, którzy pięknie przedstawili najważniejsze momenty z biografii Tadeusza Kościuszki. Towarzyszył im zespół muzyczny z klas gimnazjalnych w składzie: Magda, Helenka, Ola, Martyna, Patrycja, Kasia przy akompaniamencie Kacpra (trąbka) i Mateusza (instrumenty klawiszowe). Zespół z klas szóstych wspaniale zatańczył krakowiaka, zaś całość występu ilustrowała bogata prezentacja multimedialna. Szczególnie ciekawa okazała się scena przysięgi Naczelnika, w konwencji „relacji na żywo”. Sala teatralna zamieniła się na chwilę w barwny krakowski rynek, pełen mieszczek w długich sukniach, żołnierzy i kosynierów w stylizowanych strojach, dziewczynek w kwiecistych spódnicach i bogato haftowanych gorsetach oraz chłopców w ozdobnych kaftanach i charakterystycznych czapkach z pawimi piórami. Wszyscy oni wiwatowali na cześć przyszłego wodza powstania, który na sztandar przysięgał, „iż powierzonej władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności”. W całość występu efektownie wplotła się widownia, gdyż wiele dzieci w tym ważnym dniu ubrała kolorowe stroje krakowskie.

Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście: burmistrz Tadeusz Pióro, oraz przedstawicielka biura poselskiego posła Piotra Uruskiego.

W imieniu dyrektorów sanockich szkół głos zabrał pan dyrektor Robert Zoszak, natomiast w imieniu Rady Rodziców pan Damian Biskup.Świętowanie zakończyliśmy Mszą Świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa sprawowaną w intencji uczniów i pracowników szkoły.

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości, a szczególnie młodzieży, która zaprezentowała swoje talenty.  Wyrazy uznania przekazujemy nauczycielom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie akademii, paniom: Irenie Bojarskiej i Zdzisławie Janowskiej, Ewie Zagórskiej, panu Łukaszowi Kotowi, oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tegorocznego Dnia Patrona Szkoły.

Więcej zdjęć na profilu facebook Urzędu Miasta Sanoka

źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku
foto: Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017