• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Szkoła Podstawowa nr 6 w Sanoku sięga po pieniądze z UE

Dodano: 06-09-2019

POZNAJĘ ŚWIAT- POZNAJĘ SIEBIE – to projekt, którego koordynatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Sanoku. Budżet projektu to 84 810 euro.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku – koordynator projektu

Ecole Marcel Ayme w Milizac –  Francja

Colegio Salesianos „San Juan Bosco” w Puertollano – Hiszpania

Istituto Comprensivo „Giuseppe Grassa” w Mazara del Vallo – Włochy

Istituto Comprensivo „Salvo D’Acquisto” w Gaggio Montano – Włochy

Celem projektu jest kształcenie aktywności poznawczej i kreatywności uczniów, promowanie otwartości na świat, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów oraz doskonalenie procesu nauczania i uczenie się poprzez stosowanie aktywnych metod.

Najważniejszym  celem każdej szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im kontynuować naukę na wyższym etapie edukacji i umożliwią funkcjonowanie w społeczeństwie europejskim. Ważne jest również pobudzanie aktywności poznawczej, kształcenie kreatywności i rozwijanie zainteresowań, ale także kształcenie otwartości na świat i postaw tolerancji oraz szacunku dla innych kultur. Udział w projekcie „Poznaję świat- poznaję siebie”  niewątpliwie  wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Realizując zadania we współpracy z rówieśnikami z innych państw będą rozwijać znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych.

Nauczyciele z Polski, Włoch, Hiszpanii i Francji zaprezentują własne style i metody nauczania oraz będą dzielić się doświadczeniem i wiedzą na temat aktywizujących metod uczenia. Wspólnie opracują scenariusze lekcji, zasady konkursów i projektów uczniowskich. Będą poszukiwać nowych rozwiązań metodycznych, tak aby inspirować uczniów do działania i aktywności na rzecz własnego rozwoju. Ważnym elementem projektu będzie również poszukiwanie skutecznych metod nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby i one miały możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":