• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

„Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą Szlakowi Ikon – www.szlakiemikon.pl

Sanok oraz słowackie miasto Humenné wspólnie realizują projekt „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. 15 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Sanoka odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca działania projektowe. Wzięli w niej udział: Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro oraz Zastępca Burmistrza Miasta Humenné Andrej Semanco i Miroslav Turcan z Urzędu Miasta Humenné

01

W ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oba miasta obrały za wspólny cel modernizację Szlaku Ikon zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie. Stworzony kilkanaście lat temu w Polsce i poprowadzony następnie na terytorium Słowacji Szlak Ikon wymaga obecnie renowacji. Od czasu jego wytyczenia nie był odnawiany i dzisiaj nie spełnia już standardów określonych dla oznakowania transgranicznych szlaków rowerowych. Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon polegać będzie na uzupełnieniu znaków malowanych na drzewach i innych obiektach, uzupełnieniu tabliczek, tablic kierunkowych słupków oraz tablic informacyjnych o obiektach. Szlak zostanie wzbogacony o koordynaty GPS oraz kody QR. Od głównej trasy będą także wykonane boczne szlaki do miejscowości: Łodzina, Czerteż, Wisłok Wielki, Smolnik n/Osławą, Rzepedź (wieś) i do dzielnicy Sanoka – Olchowce.

02

Dzięki pozyskanym środkom partnerzy nie tylko zmodernizują szlak uzupełniając o nowatorski system informacji o obiektach z kodami QR ale także przeprowadzą szeroką promocję. Wydane zostaną publikacje promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza, przewodnik turystyczny, wirtualny spacer po wybranych obiektach. Powstanie również strona internetowa. Dodatkowo fundusze pokryją organizację Jarmarku Ikon w Sanoku, a po stronie słowackiej modernizację Centrum Informacji Turystycznej, organizację warsztatów i plenerowej prezentacji twórczości ludowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 92 001,54 €. Udział Sanoka, jako partnera wiodącego wynosi ponad 60%. Dofinansowanie jakie udało się pozyskać pokrywa 90% projektu (85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 49 740,70 € oraz 5% z budżetu państwa). Wkład własny Gminy Miasta Sanoka wynosi zaledwie 10%.

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.”

Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":