• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Trwa nabór wniosków na nagrody sportowe

Dodano: 30-04-2019

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że można składać wnioski o nagrody lub wyróżnienia sportowe Miasta Sanoka dla sportowców, który odnosili sukcesy w 2018 r. w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych.

Zasady, tryb przyznania nagród sportowych i wyróżnień sportowych określa: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Wzory wniosków oraz uchwały Rady Miasta Sanoka wraz z załącznikami, dostępne są: w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pok. 20, I piętro oraz na stronach internetowych: www.sanok.pl (w zakładce „Załatw sprawę w urzędzie”- dotacje, stypendia, nagrody sportowe) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku: www.bip.um.sanok.pl w zakładce: Formularze i wnioski do pobrania „Wnioski z wydziałów – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (dotacje, stypendia i nagrody sportowe)”.

Wnioski proszę składać w zamkniętych kopertach do 10 maja 2019r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":