• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Turystyka w liczbach

Dane odnośnie turystów korzystających z noclegów w Sanoku

noclegowe ogółem

noclegi ogółem

miejsca w hotelach

noclegi w hotelach

obłożenie w hotelach

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":
Sprawozdanie burmistrza z działalności między Sesjami: (28.02.2019):
Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnicy Sanoka: