• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego

Dodano: 27-08-2021
27 sierpnia w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się spotkanie burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, przewodniczącego rady Miasta Sanoka Andrzeja Romaniaka, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Sanoka Macieja Drwięgi, zastępcy burmistrza ds. społecznych Grzegorza Korneckiego, sekretarza miasta Bogdana Strusia, skarbnika miasta Bogdana Florka, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki Ireny Penar wraz z dyrektorami placówek oświatowych i nauczycielami, którzy otrzymali akty mianowania. W uroczystym spotkaniu udział wziął również prezes zarządu Oddziału ZNP w Sanoku Piotr Sieradzki.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem nominacji dyrektorskich: Barbarze Zdybek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6; Magdalenie Biłas dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego i Robertowi Zoszakowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8. Jest to kontynuacja pełnionych przez dyrektorów funkcji.
Burmistrz Tomasz Matuszewski wraz z zastępcą Grzegorzem Korneckim wręczyli akty mianowania nauczycielom, którzy po odbyciu stażu i pozytywnym przejściu postępowania egzaminacyjnego zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego.
Wręczeniu aktów towarzyszyło ślubowanie dwunastu nauczycielek: Wiolety Lesiak, nauczyciel wspomagającej w edukacji wczesnoszkolnej (SP2); Pauliny Sabat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć świetlicowych i rewalidacyjnych (SP2);  Agnieszki Dereń, nauczyciel biologii, chemii, przyrody i wspomagającej (SP3); Anny Nater-Chlebińskiej, nauczyciel wspomagającej (SP3), Agnieszki Wielgosz, wychowawcy świetlicy, nauczyciel języka polskiego, prowadzącej zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (SP4); Katarzyny Pawłowskiej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (SP7); Jolanty Kaźmierczak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, prowadzącej zajęcia rewalidacyjne (SP8); Anety Fejdasz nauczyciel wychowania przedszkolnego (P1); Izabeli Kozioł-Bedzyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wspomagającego (P2);  Bożeny Kuzickiej, nauczyciel wychowania przedszkolnego (P3); Renaty Czeleń, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Jolanty Łagożny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka angielskiego, i prowadzącej terapię pedagogiczną (P4).
Sympatycznym akcentem spotkania było wręczenie nagród jubileuszowych dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 Małgorzacie Pietrzyckiej z okazji czterdziestolecia stażu pracy i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Marii Korżyk w 35. rocznicę stażu pracy. Dyrektorki przyjęły gratulacje i podziękowania od władz Sanoka – burmistrzów i przewodniczącego Rady Miasta. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Małgorzata Pietrzycka, która podziękowała za wsparcie, jakie otrzymuje od tylu lat oraz za dobrą współpracę tak z samorządem miejskim jak i innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami. Spotkanie zakończyła dyskusja o oczekiwaniach i niepokojach związanych  rozpoczynającym się za kilka dni nowym rokiem szkolnym 2021/2022.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":