• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Tymczasowy profil zaufany pomoże załatwić sprawy urzędowe

Dodano: 06-04-2021
Urząd Miasta w Sanoku informuje mieszkańców miasta, że istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Posiadanie profilu ułatwia kontakt z urzędami w okresie pandemii i pozwala na załatwienie większości spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Tymczasowy profil zaufany ważny jest przez trzy miesiące.

Za pomocą profilu można załatwić między innymi sprawy związane ze złożeniem wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie jego utraty, sprawy meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie, wydanie zaświadczenia), sprawy związane z CEIDG, czy też sprawy związane z uzyskaniem odpisów aktów stanu cywilnego.
Tymczasowy profil zaufany ułatwi dokonanie samospisu internetowego w trwającym właśnie Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego jest wizyta na PORTALU. Należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":