• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Uroczyste otwarcie Centrum Usług Senioralnych w Sanoku

Dodano: 22-09-2021
20 września przy ul. Kościelnej w Sanoku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Usług Senioralnych. Obiekt powstał w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”, którego liderem jest Gmina Miasta Sanoka.

Projekt obejmował 4 zadania realizowane przez 5 partnerów: Miasto Sanok, Gminę Sanok, Gminę Lesko, Gminę i Miasto Zagórz oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Zyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury i przekształcenie go na Centrum Usług Senioralnych kosztowało niemal 6 mln zł, zaś dofinansowanie wyniosło ok 4 mln zł ze środków UE.
Uroczyste otwarcie
W uroczystym otwarciu udział wzięli abp Adam Szal Metropolita Przemyski, który poświęcił obiekt, ks. prał. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, starosta sanocki Stanisław Chęć, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak, władze gmin, które brały udział w projekcie, dyrektorzy i kierownicy placówek społecznych i opiekuńczych z terenu powiatu sanockiego. Podczas otwarcia głos zabrał m.in. burmistrz Sanoka Cieszę się, że to ważne dla sanoczan miejsce znów odzyskuje swoje funkcje społeczne. Jest to obiekt poniekąd kultowy. Powstał w latach 30′ ub. wieku przy Autosanie, jako Dom Robotniczy. Już od początku swojej działalności pełnił funkcję kulturalno-oświatową. Tu działała orkiestra dęta, zespół teatralny, rozpoczynał swoją działalność zespół Tańca Ludowego Sanok, funkcjonowało kino, był też oddział biblioteki. Po transformacji systemu budynek niszczał i straszył.  Tym bardziej cieszy fakt, że po tych latach marazmu spotykamy się w imponująco odremontowanym budynku, który ponownie będzie służył mieszkańcom. Centrum Usług Senioralnych to instytucja stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, starszych, niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Bardzo podoba mi się idea integracji społecznej, którą ks. dyrektor chce wdrożyć, poprzez włączenie młodzieży w proces aktywizacji osób starszych. Dyrektorowi nowej placówki gratuluję świetnej realizacji projektu i życzę dalszych sukcesów w prowadzeniu placówki, która jest bardzo ważna dla mieszkańców. Podziękowania należą się również radnym poprzedniej kadencji oraz pracownikom urzędu odpowiedzialnym za realizację i rozliczenie projektu.
Centrum Usług Senioralnych to aktywizacja osób starszych
Jego celem jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku. Z Dziennego Domu Pobytu skorzysta 30 starszych osób, które poza opieką otrzymają przede wszystkim możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Otrzymają pomoc podczas wykonywania codziennych czynności życiowych, opiekę i pielęgnację. Pobyt w placówce umożliwi także społeczną aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwoli na integrację społeczną i sprawi, że podopieczni centrum będą czuli się potrzebni i odzyskają chęć działania. Pensjonariusze będą mieć dostęp do rehabilitacji, terapii możliwości udziału w wycieczkach i imprezach.
Budynek po byłym Domu Kultury zyskał nowoczesny wygląd i funkcjonalny charakter. W ramach przeprowadzonych prac centrum zostało rozbudowane. Wyposażono pomieszczenia kuchni, świetlicy integracyjnej, szatni, recepcji, sali widowiskowej, sceny, toalet z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczeń związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz w salach do zajęć rehabilitacyjnych.
(fot. Caritas Archidiecezji Przemyskiej)

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":