• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Informacja

Dodano: 04-05-2020

W Urzędzie Miasta Sanoka dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników urzędu podtrzymuje się ograniczenie załatwiania spraw do kontaktów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na podstawie §13 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że Urząd Miasta wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Prosimy wszystkich interesantów o załatwianie spraw wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), pocztę elektroniczną (e-mail).
Tel. ogólny – 13 46 52 800
e-mail – sekretariat@um.sanok.pl
Numery telefonów i adresy elektroniczne do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie www.sanok.pl w zakładce ‘Wydziały”.
Pracownik, z którym Państwo skontaktują się telefonicznie, na pewno umożliwi Państwu załatwienie sprawy w taki sposób, aby nie było potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie.
W wyjątkowych przypadkach, kiedy po konsultacji telefonicznej okaże się, że wizyta w urzędzie jest niezbędna, możliwy będzie kontakt z urzędnikiem, który bezpośrednio prowadzi sprawę.
Ze względów na wprowadzony stan epidemii i konieczność zachowania bezpieczeństwa Państwa oraz pracowników urzędu, bezpośredni kontakt może wiązać się z pewnymi utrudnieniami, za które z góry przepraszamy. Pamiętajmy, że czasie rozprzestrzeniania się groźnej choroby bezpieczeństwo nas wszystkich jest najważniejsze.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":