• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nowe numery konta bankowego Gminy Miasta Sanoka

Dodano: 03-02-2021

Od dnia 1 stycznia 2021r. obowiązuje nowy rachunek bieżący Gminy Miasta Sanoka nr  74 1240 1792 1111 0011 0319 6203 obsługiwany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Zmianie uległy również numery rachunków bankowych dotyczących opłat za:

podatki lokalne:  98 1240 1792 1111 0011 0319 6450
odpady komunalne: 08 1240 1792 1111 0011 0319 8555

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":