• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

W 14. rocznicę śmierci ks. Zdzisława Peszkowskiego

Dodano: 08-10-2021
Sesją popularnonaukową poświęconą postaci ks. Zdzisława Peszkowskiego w Sanockim Domu Kultury rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem jego imienia Placowi Harcerskiemu. Zakończyła je msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

      W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, inicjatorzy wprowadzenia zmiany imienia Placu Harcerskiego: Krystyna Chowaniec, Halina Kurpińska przedstawiciel Zarządu Fundacji Golgota Wschodu, a także Hufiec Ziemi Sanockiej, ks. dr Andrzej Skiba i duszpasterze sanoccy, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych wraz z uczniami, działacze społeczni. W podniosły nastrój wprowadziło uczestników Oratorium w wykonaniu Marka Dzioka, który skomponował muzykę do słów ks. Zdzisława Peszkowskiego. Dr hab. Witold Wasilewski z IPN zaprezentował postać ks. Zdzisława Peszkowskiego na podstawie m.in. dokumentacji prowadzonej przez SB. Apelując za śp. księdzem do przybyłej młodzieży, by pamiętała o Zbrodni Katyńskiej jej ofiarach i głoszenie prawdy, zakończył swoją prelekcję.  
       Sesja w Sanockim Domu Kultury była też okazją do podsumowania konkursu „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”, którego organizatorami byli Burmistrz Miasta Sanoka, Fundacja Golgota Wschodu w Warszawie i Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku. Wzięło w nim udział 7 osób, choć podczas podsumowania Krystyna Chowaniec zachęciła uczestników sympozjum do dalszego zbierania materiałów i wspomnień o ks. Zdzisławie Peszkowskim, które mogą stać się ważnym świadectwem pamięci o tym zasłużonym sanoczaninie. III miejsce zajęła Julia Piegdoń uczennica kl IV a SP nr 9 w Sanoku, która napisała wspomnienia swojej mamy – harcerki, co znamienne wspólne zdjęcie z księdzem stoi na honorowym miejscu w ich domu rodzinnym. II miejsce przypadło w udziale Kindze Kondziołce, Paulinie Koronie uczennicom kl. VII w Prusieku oraz Aleksandrze Błaszczak uczennicy kl. I II LO w Sanoku. Laureatki są harcerkami 42 DH, odszukały one trzy osoby, które spotkały się z ks. Peszkowskim i spisały ich wspomnienia. I miejsce zajęła Emilia Bieluk, uczennica kl. VI SP nr 1 w Sanoku, która przeprowadziła wywiad ze swoim dziadkiem Edwardem Olejką, byłym burmistrzem, który wręczał ks. Peszkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sanoka.  Na zakończenie sesji zebrani obejrzeli materiał filmowy z udziałem ks. Zdzisława Peszkowskiego ukazujący jego doświadczenia jako księdza i żołnierza pt. „Mundur i sutanna”.  
        Kulminacją obchodów było uroczyste odsłonięcie tabliczki z nazwą “Plac Harcerski im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego”, którego dokonali Halina Kurpińska z zarządu Fundacji Golgota Wschodu, Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski i przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak. Podczas uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych SP nr 4, I LO i Hufca Ziemi Sanockiej, przewodniczący odczytał treść uchwały zmieniającej nazwę Placu Harcerskiego. Za przychylność radzie podziękowała Krystyna Chowaniec. Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wyraził swoje uznanie dla wielkiej postaci księdza i osób zaangażowanych w upamiętnienie Jego osoby. Przedstawił także list w imieniu wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Uczestnicy wysłuchali modlitw i wypowiedzi ks. Zdzisława Peszkowskiego.  
        Na koniec w kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbyła się msza św. w intencji śp. Zdzisława Peszkowskiego, podczas której wygłaszający homilię nawoływał do refleksji: Co się wydarzyło? W czym braliśmy udział i co z tego wynika? Oprócz nowej tabliczki, co się zmieni w związku z nową nazwą Placu harcerskiego im. Ks. Peszkowskiego? Jakie uczucia, jakie myśli będą się rodzić? Czy będą budzić refleksję, czy zadumanie nad tym miejscem i nad tym imieniem? Mszę św. zakończyło wykonanie Modlitwy harcerskiej, która wzmocniła nastrój kontemplacji. Upamiętnienie księdza, sanoczanina przypada w 14. rocznicę jego śmierci. Harcerz, uczestnik kampanii wrześniowej z 1939 r., jeniec Kozielska, żołnierz armii generała Andersa, Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju, kapelan Rodzin Katyńskich i patriota – to w wielkim skrócie szkic sylwetki księdza Zdzisława Peszkowskiego. 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":