• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

W Sanoku powstają kolejne łąki kwietne  

Dodano: 23-08-2021

W sierpniu br. zasiano kolejne pół hektara powierzchni łąkami kwietnymi na terenie miasta. Mieszanki nasion kwiatów rodzimych gatunków roślin zakupiono od dr hab Łukasza Łuczaja, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nowe łąki kwietne zostały założone wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Rybickiego oraz na zieleńcu „Plamy” przy ul. Lipińskiego (za przejazdem kolejowym przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską i Dworcową). 

Uzupełniły one dotychczasową pulę rabat segetalnych przy: ul. Przemyskiej (w sąsiedztwie kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku), pod Klasztorem oo. Franciszkanów, zieleńcu „Okopisko”, Pl. Partnerstwa i w parku miejskim. Całościowy koszt wysiewu wyniósł 9600 zł i obejmowała zakup nasion – 6kg kosztowało 3600 zł. Pozostała kwota obejmowała robociznę i przygotowania gleby pod wysiew. Pierwsze efekty będą widoczne jeszcze tej jesieni.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":