• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

W Sanoku zrobiło się międzynarodowo

Dodano: 07-11-2019

Poznaję świat – poznaję siebie to projekt realizowany przez SP nr 6 w Sanoku wraz ze szkołami Ecole Marcel Ayme w Milizac we Francji, Colegio Salesianos „San Juan Bosco” w Puertollano w Hiszpanii, Istituto Comprensivo „Giuseppe Grassa” w Mazara del Vallo i Istituto Comprensivo „Salvo D’Acquisto” w Gaggio Montano we Włoszech. Przedstawiciele szkół spotkali się 6 listopada br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim.

Podczas współpracy szkół w ramach programu Erasmus+ uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy mają okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, metodami nauczania, realizacją zajęć dydaktycznych. Najwięcej korzyści, co podkreślał burmistrz, wymiana ma przynieść uczniom uczestniczącym w projekcie: Poprzez wymianę naszej młodzieży z uczniami szkół miast europejskich kształcimy wśród mieszkańców otwartość na inne kultury, poszukiwanie wspólnych wartości w historii, sztuce, szacunek dla kultury państw szkół partnerskich. Uczniowie nawiązują trwałe relacje z rówieśnikami z innych państw. Sam realizowałem podobny projekt we Francji i wiem, jak ważne są tego typu doświadczenia.
Polscy, hiszpańscy, włoscy i francuscy nauczyciele mają okazję do zaprezentowania własnych metod nauczania, ale co ważniejsze podczas warsztatów wspólnie wypracowują aktywizujące metody nauczania. Celem takiego projektu jest uskutecznienie najbardziej optymalnych rozwiązań służących rozwojowi młodych ludzi. Chodzi o zaszczepienie w uczniach potrzeby do nabywania i doskonalenia różnych kompetencji.
Podczas wizyty w Sanoku, oprócz udziału i tworzenia zajęć edukacyjnych, sporo czasu zaplanowano na poznanie historii regionu, kultury, sztuki i zwiedzanie Sanoka oraz okolic. Uczestnicy projektu odwiedzą główne ośrodki kultury, sportu i rekreacji, wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wycieczkach krajoznawczych.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":