• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

W trosce o mienie komunalne

Dodano: 10-01-2020

W 2019 roku remontowano, przebudowywano obiekty i mieszkania znajdujące się w zarządzie miejskim. Podejmowano także działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej.  Poprawił się też system komunikacji w mieście.

 

Dzięki weryfikacji zasobu mieszkań komunalnych w Sanoku, udało się zagospodarować i odnowić 30 pustostanów (w tym 10 mieszkań socjalnych). Łącznie w ub. roku 16 rodzin otrzymało klucze do mieszkań. Przy ul. 3 Maja rozbudowano i przebudowano budynek nr 19 i przebudowano budynek nr 15. Dwa budynki przy ul. Rynek 5 i Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 2 zostały przyłączone do sieci centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Wewnętrzna instalacja gazowa powstała w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 41 w Sanoku. W czterech budynkach komunalnych zamontowano osuszacze przeciwwilgociowe.

W ramach realizacji projektu dot. wdrożenia zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w systemie transportu MOF Sanok-Lesko od 1 września 2019 r. uruchomiono linię MKS nr 3A, 4A oraz 50A. Dzięki temu skomunikowano dzielnicę Olchowce, w tym „Osiedle nad Stawami”, z placówkami służby zdrowia (szpitalem, przychodnią) oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku, uruchomiono także dodatkowe kursy m.in. do Zagórza i Zasławia.

Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej pozwolił na zaoszczędzenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej w budynkach: urzędu Miasta i Dworca Multimodalnego. Wynegocjowana niższa cena energii elektrycznej na rok 2020 w stosunku do roku 2019, w wyniku udziału w grupie zakupowej energii elektrycznej pozwoli na oszczędności opłat za oświetlenie uliczne i w obiektach użyteczności publicznej. Dla oświetlenia ulicznego w 2019 r. koszt stanowił 0,343 zł./kWh, w 2020 r. ceny kształtują się na poziomie 0,298 zł./kWh. Za energię w obiektach w 2019 r. opłaty wynosiły 0,370 zł./kWh, natomiast w 2020 r. 0,338 zł./kWh.

W Parku Jordanowskim przy ul. Łaziennej plac zabaw zyskał nową nawierzchnię tartanową. Na terenie miasta wymieniono 100 koszy na śmieci. Odbyło się 48 przetargów na dzierżawę lokali użytkowych, zaś 136 osób zarejestrowało  działalność gospodarczą.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":