• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Dodano: 02-01-2018

Uwaga przedsiębiorcy! W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic: II Armii Wojska Polskiego na ulicę Legionów Polskich; I Armii Wojska Polskiego na ulicę Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego informuję, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na w/w ulicach powinni dokonać zmiany nazwy ulic we wpisach w CEIDG w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

Wniosek o dokonanie zmiany można złożyć osobiście w dowolnym organie gminy lub elektronicznie, podpisany potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

rynek (3)

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017