• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wiesław Banach Honorowym Obywatelem Sanoka

Dodano: 04-12-2019

3 grudnia br. w Sali 25. Obrazów w Zamku Królewskim obyła się uroczysta sesja Rady Miasta Sanoka, podczas której nadano Wiesławowi Banachowi tytuł Honorowego Obywatela Sanoka. Po otwarciu obrad i wyborze sekretarza sesji, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski odczytał laudację, a następnie wręczono Wiesławowi Banachowi akt przyznania Honorowego  Obywatelstwa:

 

Uzasadniając wniosek o przyznanie Wiesławowi Banachowi, dyrektorowi Muzeum Historycznego, tytułu Honorowego Obywatela Sanoka, zdałem sobie sprawę, że wołowej skóry by zabrakło, aby  wszystkie zasługi dyrektora Banacha spisać, natomiast żeby je wszystkie skrupulatnie przedstawić, jedna po drugiej, trzeba by zwołać kilkudniową, a może nawet kilkutygodniową konferencję.

Od kiedy zostałem burmistrzem, słyszę bardzo wiele dobrego o pracy dyrektora Wiesława Banacha i mam prawo sądzić, że sanoczanie z ogromną radością odnoszą się do faktu nadania Wiesławowi Banachowi Honorowego Obywatelstwa Sanoka.

Wiesław Banach nie jest sanoczaninem z urodzenia, ale Sanok stał się mu bliski, ponieważ tutaj osiedlił się po ukończeniu studiów, tu założył rodzinę i podjął pracę. Było to wiele lat temu. W tym czasie jako pracownik, potem jako dyrektor Muzeum Historycznego zdołał stworzyć wokół siebie krąg współpracowników i jednocześnie przyjaciół – konserwatorów sztuki, historyków i historyków sztuki, archeologów, także artystów. Za jego dyrekcji Muzeum w znaczący sposób wzbogaciło swoje zbiory. Dzięki przyjaźni i zaufaniu, jakim Wiesława Banacha obdarzył Zdzisław Beksiński, dziś Sanok posiada wspaniałą kolekcję obrazów i kompletne archiwum jednego z najbardziej popularnych polskich malarzy współczesnych.

Chciałbym też zwrócić uwagę na działalność, która służy popularyzowaniu sztuki, promocji miasta i szeroko pojętej edukacji artystycznej. Wiesław Banach wspaniale objaśnia tajemnice sztuki współczesnej i dawnej, zachęca do oglądania eksponatów, które znajdują się w zbiorach Muzeum – wiele nowych ekspozycji i cennych obrazów trafiło do Sanoka właśnie staraniem Wiesława Banacha. Nieocenione są zasługi dyrektora, jeśli chodzi o prezentowanie malarstwa Zdzisława Beksińskiego – nie tylko w kraju, ale też za granicą. Jako przykład przytoczę ostatnie wydarzenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie dyrektor Banach dwukrotnie wygłaszał wykład na temat twórczości Zdzisława Beksińskiego, w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie słuchaczy. Przypomnę też wydarzenie w Sanoku, sprzed kilku dni, kiedy oglądaliśmy spektakl, według pomysłu i z udziałem Wiesława Banacha, który w niebanalny sposób skłania nas do refleksji nad intelektualnym i artystycznym dorobkiem Zdzisława Beksińskiego.

Wiesław Banach jest ciepłym, dobrym i mądrym człowiekiem. Kiedy wchodzimy w zamkową przestrzeń, spotykamy gospodarza, który wita, objaśnia, słucha i – jeśli trzeba – nie odmawia  współpracy czy pomocy.

Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku wzruszony opowiadał o swoim stawaniu się sanoczaninem. Głos zabrali: starosta sanocki Stanisław Chęć, prezes Fundacji Beksiński Janusz Barycki, harcmistrz Krystyna Chowaniec, dr n. med. Stanisław Kułakowski – honorowi obywatele Sanoka, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Jerzy Ginalski oraz dr Jolanta Mazur-Fedak. Andrzej Romaniak odczytał list gratulacyjny Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy oraz osobisty od Janusza Szubera. W imieniu pracowników sanockiego muzeum głos zabrał Jarosław Serafin. Uroczystość uświetnił koncert kwartetu gitarowego Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia w Sanoku. Wystąpili Maria Kozimor, Adam Potoczny, Michał Chmura i Mateusz Wójcik, nauczyciel prowadzący: Iwona Bodziak. W serdecznej atmosferze goście składali laureatowi życzenia i gratulacje.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":