• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wiesław Banach wkrótce honorowym obywatelem Sanoka

Dodano: 30-10-2019

Podczas XIX sesji Rady Miasta na wniosek burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego o nadanie Honorowego Obywatelstwa Sanoka Wiesławowi Banachowi, radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Od kiedy zostałem burmistrzem, słyszę bardzo wiele dobrego o pracy dyrektora Wiesława Banacha i mam prawo sądzić, że sanoczanie nie tylko ze zrozumieniem, ale i z radością odniosą się do propozycji nadania Wiesławowi Banachowi Honorowego Obywatelstwa Sanoka. Wiesław Banach jest ciepłym, dobrym i mądrym człowiekiem. Kiedy wchodzi się w zamkową przestrzeń, od razu ma się poczucie obecności dobrego gospodarza, który przywita, objaśni, wysłucha i – jeśli trzeba – nie odmówi współpracy czy pomocy – wskazał w uzasadnieniu burmistrz.

Wiesław Banach nie jest sanoczaninem z urodzenia, ale po ukończeniu studiów (koniec lat 70.) osiedlił się w Sanoku, gdzie założył rodzinę i podjął pracę.  W tym czasie jako pracownik, a od 1990 r. jako dyrektor Muzeum Historycznego zdołał stworzyć wokół siebie krąg współpracowników i jednocześnie przyjaciół – konserwatorów sztuki, historyków i historyków sztuki, archeologów, także artystów. Od tamtej pory Muzeum przeszło kapitalny remont, doczekało się rozbudowy, stale poszerza swoje walory artystyczne, wizualne, dokumentacyjne i znacząco rozwija działalność publikacyjno-naukową. Muzeum jest jedną z najczęściej odwiedzanych instytucji muzealnych na Podkarpaciu i jedną z bardziej znanych oraz cenionych w Polsce.

Działalność zawodowa dyrektora to także ciągłe pozyskiwanie środków na powiększanie stałej  ekspozycji. Wiesław Banach zorganizował wiele wystaw dzieł Zdzisława Beksińskiego promujących Sanok i Województwo Podkarpackie na terenie Polski. Beksiński jest dumą i marką Podkarpacia,  a Wiesław Banach w sposób znaczący przyczynił się do promocji Jego życia i twórczości. Muzeum zarządzane przez dyrektora prowadzi nieocenioną działalność z zakresu edukacji kulturalnej oraz wydawniczej. Wiesław Banach za swoją pracę otrzymał nagrody: odznakę Zasłużony Działacz Kultury”,  Nagrodę Miasta Sanoka w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, nauki za rok 2003, Nagrodę Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta za rok 2014. Działalność Wiesława Banacha znana jest w całej Polsce. Zaczyna być znana w Europie. W związku z Jego  zasługami dla rozwoju Muzeum Historycznego, a co za tym idzie – dla rozwoju kultury, edukacji artystycznej oraz promocji miasta i regionu jest nie do przecenienia.  Oficjalna sesja, podczas której Wiesław Banach zostanie Honorowym Obywatelem Sanoka odbędzie się 3 grudnia br.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":