• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wkrótce rozpoczną się długo oczekiwane inwestycje wodno-kanalizacyjne

Dodano: 31-03-2021
W ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych miastu Sanok przyznano kwotę 2,6 mln zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Sanoka”. Realizacja inwestycji przyczyni się do powstania sieci kanalizacji sanitarnej długości niemal 2,5 km. Wybudowana zostanie także przepompownia ścieków. 31 marca br. zostało ogłoszone zamówienie na roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa planowanych do budowy odcinków sieci została już wcześniej opracowana na podstawie zgłaszanych przez mieszkańców wniosków. Do tej pory jednak nie było szans na realizację inwestycji, głównie ze względu na brak środków finansowych. Ogłoszony konkurs w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, otworzył szansę na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, co znacznie ułatwi funkcjonowanie mieszkańców okolic, gdzie ta infrastruktura powstanie. Sieć kanalizacji sanitarnej ma powstać dla terenów: przy ul. Kmicica i Jagiełły (574 mb), przy ul. Turystycznej (99 mb), Kolorowej (92 mb), ul. Łany (271,5 mb), Ustrzyckiej i Kawczyńskiego (588,2 mb), ul. Słowackiego – MPZP Jasna I (494,5 mb), Jezierskiego (130 mb) i Królowej Jadwigi (215 mb). Ponadto dla odcinków długości 819 mb przy ul. Kmicica i Jagiełły powstanie sieć wodociągowa. Przy ul. Ustrzyckiej i Kawczyńskiego zaplanowano budowę przepompowni ścieków z instalacją elektryczną. Przy ul. Jezierskiego powstanie sieć kanalizacji deszczowej długości 175,5 mb, rozdzielona zostanie sieć kanalizacji deszczowej z sanitarną.
Budowa kanalizacji poprawi gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta Sanoka i zminimalizuje szkody w środowisku związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury. Jest to też inwestycja realizowana z myślą o przyszłych mieszkańcach, którzy zasiedlą tereny objęte projektem.
W Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miasta ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury”. Termin składania ofert mija 16 kwietnia br. Szczegóły TUTAJ
Procedury przetargowe oczywiście zweryfikują zaplanowane kwoty na poszczególne zadania, a ewentualne oszczędności pozwolą na przygotowanie i realizację kolejnych zadań. Niezależnie od zadań realizowanych przez Gminę Miasta Sanoka, również Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej realizować będzie w ramach własnych środków zaplanowane zadania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, a będą to m.in.: sieć wodociągowa dla terenu przy ul. Batorego, sieć wodociągowa dla terenu objętego planem MPZP Jasna I, sieć wodociągowa przy ul. Murarskiej, sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej, sieć kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Batorego, sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Reymonta – podsumowuje wiceburmistrz Artur Kondrat.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":