• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wręczono Nagrody Burmistrza i Rady Miasta Sanoka

Dodano: 22-06-2017

Tradycyjnie w czerwcu każdego roku Burmistrz oraz Rada Miasta Sanoka doceniając trud działalności instytucji i ludzi, którzy w minionym roku wyróżnili się na tle innych przyznają nagrody. Nagrody te są wyrazem uznania dla tych osób, a także dowodem na dostrzeganie ich dokonań przez samorząd lokalny i regionalne instytucje.

Przyznanie nagród odbyło się w obecności znamienitych gości: Posła na Sejm RP dr Piotra Uruskiego, Ks. Archiprezbitera Prałata dr Andrzeja Skiby, przedstawicieli lokalnych władz, radnych, dyrektorów sanockich instytucji, komendantów służb mundurowych, zaproszonych gości, w zamku królewskim w Sanoku 14 czerwca br.

Galę rozpoczął występ zespołu smyczkowej z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku pod kierownictwem p. Grażyny Dziok. Następnie Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Zbigniew Daszyk odczytał uchwałę przyznającą nagrody. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i Sztuka” w roku 2016 wyróżnieni zostali: Pani Katarzyna Długosz-Dusznik (w kategorii upowszechniania kultury i sztuki), Pan Tomasz Chomiszczak (w kat. twórczości artystycznej w zakresie literatury za całokształt twórczości), Pan Robert Handermander (w kat. twórczości artystycznej w zakresie muzyki), Pan Wojciech Wesołkin (w kat. upowszechniania kultury i sztuki) oraz Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti” (w kat.: upowszechnianie kultury i sztuki). Wyróżnionym statuetki oraz nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Daszyk, Wiceprzewodniczący Roman Babiak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Ryszard Karaczkowski. W imieniu nagrodzonych głos zabrał Pan Tomasz Chomiszczak.

01

Kolejną część gali poprzedził występ harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Sanockiej. W tej części przystąpiono do wręczenia nagród Burmistrza Miasta Sanoka. Kapituła Honorowa Nagród Burmistrza Sanoka na mocy uchwały Rady Miasta Sanoka przyznaje Honorowe Wyróżniania za rok 2016 w dwóch dziedzinach. W dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta wyróżnieni zostali: Pani Krystyna Chowaniec oraz Pani Alicja Kocyłowska. W dziedzinie przedsiębiorczości nagrodzono Pana Bolesława Szybista, właściciela firmy „Herb”. Statuetki, nagrody oraz gratulacje wyróżnionym przekazali: Burmistrz Tadeusz Pióro, Zastępca Burmistrza ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury Edward Olejko oraz Zastępca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty Stanisław Chęć.

02

Tradycyjnie uhonorowano również osoby, które znacząco przyczyniły się do promocji miasta poprzez osiągnięte wyniki sportowe, a swoją postawą pokazały, że dzięki wytrwałej pracy nawet przy niewielkich nakładach finansowych można osiągnąć sukces. Z rąk Burmistrza Tadeusza Pióro, Posła Piotra Uruskiego oraz Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Ryszarda Karaczkowskiego nagrody otrzymali: Pan Piotr Michalski, Pan Krzysztof Frączek, Pan Michał Bodziak, Pan Andrzej Leszczyk, Pan Jakub Gruszecki, Pan Kamil Rościński, Pan Michał Leś oraz Maciej Czopor. Następnie głos zabrali kolejno: Poseł Piotr Uruski oraz Burmistrz Tadeusz Pióro. Galę zakończył koncert laureata tegorocznych Nagród Miasta Sanoka Pana Roberta Handermandera.

03

Więcej zdjęć na profilu facebook Urzędu Miasta Sanoka

Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":