• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wybory do Rad Dzielnic


INFORMACJA   MIEJSKIEJ   KOMISJI   WYBORCZEJ

w  sprawie  zgłaszania  kandydatów  do wyborów uzupełniających  Rady  Dzielnicy Posada i  Rady Dzielnicy Zatorze zarządzonych  na  dzień  28 lutego 2016 r.

Stosownie  do  przyjętego  kalendarza  wyborczego  zgłoszenia  kandydatów  do  Rad  Dzielnic  należy  dokonać   w  Urzędzie  Miasta w  Sanoku  ul.  Rynek  1,  pokój  nr 66 lub pokój nr 21 w dniach od 22.01.2016 r.. w dniach od 25.01.2016r. do 29.01.2016r., w dniach od 01.02.2016r. do 5.02.2016 r. w godz. od 800 do 1400  oraz w dniu 08.02.2016 r. w godz. od 800 do 1800.

Wybory uzupełniające zarządzone zostały w 4 obwodach tj. Dzielnica Posada obwód nr 18,19,20 oraz Dzielnica Zatorze obwód nr 21.

Informacje o wyborach, druki zgłoszeń i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl.

Zainteresowane  osoby  mogą  również  odbierać druki  zgłoszeń  i  oświadczeń  w  Urzędzie Miasta – pokój nr 66 w godzinach urzędowania.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji  Wyborczej
Janusz Baszak


 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Komunikat Burmistrza Miasta Sanoka do mieszkańców 30.03.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":