• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Wydziały Urzędu Miasta

CENTRALA

tel. 13 46 52 811
umsanok@um.sanok.pl


Obsługa osób niesłyszących:

Usługa tłumacza języka migowego dla osób słabo słyszących i niesłyszących w Urzędzie Miasta w Sanoku

Uprzejmie informujemy, że w celu załatwienia spraw w Urzędzie przez osoby słabo słyszące i niesłyszące, Urząd Miasta w Sanoku zapewnia bezpłatne usługi tłumacza języka migowego w:

 • poniedziałki od godz. 10.00 – 14.30
 • czwartki od godz. 9.30 – 14.00.

W tych dniach tłumacz języka migowego obecny jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej 4, gdzie można uzyskać pomoc tłumaczenia lub przyjść z tłumaczem do Urzędu Miasta celem uzyskania pomocy w załatwieniu sprawy.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku
ul. Franciszkańska 4, 38-500 Sanok
Tel. 607 545 304


Kontakt z mediami:
tel. 13 46 52 828
email: media@um.sanok.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 • Dorota Woźniak
  tel.: 13 46 52 813

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Kierownik: Wojciech Majka
  tel. 13 46-52-871
  email: usc@um.sanok.pl

Urodzenia:
tel.: 13 46 52 873

Zgony:
tel.: 13 46 52 872

Wydawanie aktów:
tel.: 13 46 52 874


BIURO RADY MIASTA

 • Kierownik: Aneta Metyk
  tel.: 13 46 52 806
  email: biurorady@um.sanok.pl

RADCY PRAWNI

tel.: 13 46 52 825
email: umsanok@um.sanok.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI, ARCHITEKTURY
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Naczelnik: Marta Kopacz
  tel.: 13 46 52 839
 • Z-ca Naczelnika: Lidia Kowalewicz
  tel.: 13 46 52 861

Gospodarowanie Mieniem Komunalnym:
tel.: 13 46 52 840,
tel.: 13 46 52 841,
tel.: 13 46 52 849,
email: geodezja@um.sanok.pl

Planowanie przestrzenne:
tel. 13 46 52 838

Decyzje środowiskowe:
tel. 13 46 52 837
email: architektura@um.sanok.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ

 • Naczelnik: Jacek Gomułka
  tel. 13 46 52 876
  email: gosp@um.sanok.pl

Remonty bieżące budynków:
tel.: 13 46 52 876

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:
tel.: 13 46 52 878

Utrzymanie dróg miejskich:
tel.: 13 46 52 878

Utrzymanie czystości i porządku w mieście:
tel.: 13 46 52 831

Utrzymanie cmentarzy komunalnych, szaletów publicznych  gospodarki wod.-kan.:
tel.: 13 46 52 830

Planowanie, organizacji i nadzór MKS:
tel. 13 46 52 830


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Rynek 7, 38-500 Sanok

 • Naczelnik: Aneta Kończak – Kucharz
  tel.: 13 46 63 579

Ochrona środowiska:
tel. 13 46 52 829
email: eko@um.sanok.pl

Gospodarka odpadami:
tel.: 13 46 47 903,
tel.: 13 46 47 905,
tel.: 13 46 47 908,
email: gok@um.sanok.pl


WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW KAPITALNYCH

 • Naczelnik: Ignacy Lorenc
  tel.: 13 46 52 833,
  e-mail: inwestycje@um.sanok.pl
 • Z-ca Naczelnika: Piotr Bochnia
  tel.: 13 46 52 833

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Karol Wal
tel.: 13 46 52 836

Budowa dróg gminnych:
Marta Buczek
tel.: 13 46 52 834

Budowa infrastruktury technicznej:
tel.: 13 46 52 835

Inwestycje oświatowe:
Danuta Maślany
tel.: 13 46 52 834

Główny Specjalista d/s Energetyki 
Zbigniew Chmura
tel.: 13 46 52 883
e-mail: zchmura@um.sanok.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI i KULTURY FIZYCZNEJ

 • Naczelnik: Irena Penar
  tel.: 13 46 52 854,
  tel.: 13 46 52 848,
  tel.: 13 46 52 850,
  email: oswiata@um.sanok.pl

Biuro stypendialne
Rynek 7, 38-500 Sanok
tel.: 13 46 38 741


WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

 • Naczelnik: Rafał Jasiński
  tel.: 13 46 52 823
  email: promocja@um.sanok.pl

Promocja i imprezy:
tel.: 13 46 52 828

Kultura i turystyka:
tel.: 13 46 52 884

Centrum Informacji Turystycznej:
tel.: 13 46 36 060

Informacja:
tel.: 13 46 44 533

Kontakt z mediami:
tel. 13 46 52 828
email: media@um.sanok.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

 • Naczelnik: Konrad Białas
  tel.: 13 46 52 826,
  email: rozwoj@um.sanok.pl
 • Z-ca Naczelnika: Dorota Wójcicka – Majda
  email: fundusze@um.sanok.pl

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
I OBYWATELSKICH

 • Naczelnik: Agata Jamka
  tel.: 13 46 52 842
  email: spoleczny@um.sanok.pl
  jamka@um.sanok.pl

Dowody osobiste:
tel.: 13 46 52 851
tel.: 13 46 52 843

Ewidencja ludności:
tel.: 13 46 52 860

Ewidencja działalności gospodarczej:
tel.: 13 46 52 827

Pozwolenia na alkohol:
tel.: 13 46 52 847

Meldunki:
tel.: 13 46 52 860

Punkt informacyjno-konsultacyjny. ds. problemów alkoholowych:
ul. Sobieskiego 1,
tel.: 13 46 301 00


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 • Naczelnik: Piotr Krzyszczyk
  tel.: 13 46 52 810,
  email: organizacyjny@um.sanok.pl

Biuro petenta: 
tel.: 13 46 52 813,
email: organizacyjny@um.sanok.pl


REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 • Kierownik: Krzysztof Capik
  tel.: 13 46 52 817,
  tel.: 13 56 52 818,
  tel.: 13 46 52 859,
  email: ksiegowosc@um.sanok.pl

REFERAT PODATKOWY

 • Kierownik: Bogumiła Michalska
  tel.: 13 46 52 822,
  tel.: 13 46 52 821,
  email: podatki@um.sanok.pl

INFORMATYK

 • Maciej Dygoń
  tel. 13 46 52 870,
  email: admin@um.sanok.pl

STRAŻ MIEJSKA SANOK

ul. Rynek 7
38 – 500 Sanok

 • Komendant: Marek Przystasz
  tel. 13 46 37 121,
  fax: 13 46 30 890,
  email: strazmiejska@um.sanok.pl

Kontakt:
Dyżurny Straży Miejskiej
tel.: 13 46 32 331

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnica Sanoka:
Konferencja prasowa: Grzegorz Kornecki wiceburmistrzem Sanoka:
Budowa dworca multimodalnego
WOŚP: "Światełko do nieba":