• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Wyniki Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Dodano: 06-11-2017

Szanowni Państwo. Głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok dobiegło końca. Wyniki głosowania dla dzielnic: Błonie, Dąbrówka, Olchowce, Posada, Śródmieście, Wójtowstwo, Zatorze przedstawiają  się następująco:

 • Dzielnica Błonie – oddano 351 ważnych głosów, frekwencja w dzielnicy wyniosła 6,92%. i była mniejsza od ubiegłorocznej o 2,32%
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów

 

Procent

oddanych

głosów

1 Dojdźmy bezpiecznie do przychodni 94 26,78%
2 Bezpieczniej i wygodniej na Sanem (polepszenie infrastruktury sanockich Błoni) 113 32,20%
3 Ratunek dla Twojego serca – automatyczny defibrylator zewnętrzny dla mieszkańców osiedla Błonie 144 41,03%

 

 • Dzielnica Dąbrówka – oddano 816 ważnych głosów, frekwencja wyniosła 20,79% i była większa od ubiegłorocznej o 1,35%
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent

oddanych

głosów

1 Remont drogi przy ul. Asnyka 74 9,07%
2 Budowa nawierzchni drogi przy ul. Glinice 61 7,48%
3 Przebudowa drogi gminnej- Aleja Najświętszej Marii Panny 58 7,11%
4 Wykonanie podłoża boiska do gry w piłkę oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia do ćwiczeń na ul. Konopnickiej 623 76,35%

 

 • Dzielnica Olchowce: oddano 680 ważnych głosów, frekwencja wyniosła: 24,55 % i była większa od ubiegłorocznej o 7,45%
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent oddanych

głosów

1 „Wykonanie dokumentacji budowy domu przedpogrzebowego oraz wykonanie I etapu inwestycji – budowa fundamentów” 382 56,18%
2 „Wykonanie centralnego ogrzewania oraz remont kuchni  w Domu Strażaka w Olchowcach 10 1,47%
3 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szewskiej  w Sanoku 40 5,89%
4 Dokończenie przebudowy ul. Uroczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu na krzyżówce z ul. Łączną 39 5,74%
5 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad stawem – etap 1 209 30,74%

 

 • Dzielnica Posada – oddano 491 ważnych głosów,  frekwencja wyniosła 8,03% i była mniejsza od ubiegłorocznej o 4,6%  .
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent oddanych

głosów

1 Rozbudowa Siłowni Plenerowej -Piramida Linowa TITAN 491 100%

 

 • Dzielnica Śródmieście – oddano 327 ważnych głosów frekwencja wyniosła 5,26% i była mniejsza od ubiegłorocznej o 0,78%
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent oddanych

głosów

1 Żyj zdrowo-siłownia zewnętrzna 327 100%

 

 • Dzielnica Wójtowstwo – oddano 957 ważnych głosów, frekwencja wyniosła 7,85% i była większa od ubiegłorocznej o 1,28% .
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent oddanych

głosów

1 Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka – strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo 633 66,15%
2 Odnowienie istniejących ławek i alejki nad Sanem koło mostu białogórskiego 45 4,71%
3 Dokończenie remontu  ul. Jodłowej

 

221 23,10%
4 Bezpieczne osiedle-monitoring

 

58 6,06%

 

 • Dzielnica Zatorze – oddano 563 ważne głosy, frekwencja wyniosła:33,86% i była większa od ubiegłorocznej o 19,16%
Nr zadania Nazwa zadania Ilość głosów Procent oddanych

głosów

1 Budowa kanalizacji deszczowej  i położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zielna, Głowackiego, Kenara 260

 

46,54%
2 „Sześćdziesiątka-jubilatka” 192 34,11%
3 Budowa „Skateparku”- stadion ul. 800-lecia 40 7,11%
4 Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci połączona z budową siłowni plenerowej dla młodzieży i osób starszych – stadion 800-lecia 71 12,62%

Zadania które uzyskały największą ilość głosów zostaną wpisane  do realizacji  w przyszłorocznym budżecie Miasta

miniatura-budzetobywatelski21

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":
Sprawozdanie burmistrza z działalności między Sesjami: (28.02.2019):
Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnicy Sanoka: