• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

X Sesja Sanockiej  Młodzieżowej Rady Miasta  Sanoka w zmienionym składzie

Dodano: 01-07-2021

30 czerwca br. w Sali Herbowej UM obradowali radni Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka. Uczestniczył  w niej przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak. Obradom przyglądali się burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski i zastępca ds. społecznych Grzegorz Kornecki.

W związku z rezygnacją grupy radnych, w skład rady weszli nowi członkowie: Kosma Osika, Agnieszka Wasylew, Julianna Żywicka i Martyna Wdowiak. Nadię Marczak w funkcji wiceprzewodniczącej zastąpiła Agnieszka Wasylew.  W wolnych wnioskach młodzi radni dyskutowali o zmianach, jakie ich czekają w związku z podpisaną przez prezydenta ustawą wzmacniającą rolę młodzieżowych rad. Nowo wcieleni radni chcieliby też zmienić formę swoich obrad i wspólnie z radnymi Rady Miasta będą opracowywać nowy statut. Na koniec pytali burmistrza o plany dotyczące skateparku przy ul. Białogórskiej, zgłaszali pomysły na realizacje różnych przedsięwzięć skierowanych do młodych. Na koniec burmistrzowie życzyli radnym udanych wakacji.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":