• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XVI Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 27-08-2019

Na podstawie art. 20 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506/  na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka zwołuję XVI Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29.08.2019r. /czwartek/ o godz.1600 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta  Sanoka, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie składu osobowego Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta

Andrzej Romaniak

                                                                                                    

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Gminy Miasta Sanoka.

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":