• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XVIII KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZOWANIE”

Dodano: 17-10-2017

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Konkursie Recytatorskim dla dzieci i młodzieży „Wierszowanie 2017”. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego a rozbudzając poczucie estetyki, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa  w kulturze. Konkurs poprzez piękną recytację, promuje dorobek myśli ludzkiej. Pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń.

  1. Termin konkursu: 27-30  listopada 2017
  2. Końcowy termin zgłoszeń: 20 listopada 2017 – osobiście, pocztą lub email: mdksanok@wp.pl 013 46 309 15 MDK Pl. Św. Michała 6 38-500 Sanok
  3. Tematyka oraz autorzy prezentowanych utworów podczas konkursu „ Wierszowanie” jest dowolna.

     Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do człowieka, przyrody, a zatem sposób poznawania świata przez dziecko. Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na samodzielność wyboru tekstów, a także dostosowanie ich do możliwości poznawczych i siły głosu recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą całość, opatrzoną pointą ( aby tekst nie był zbyt długi, można dokonać skrótów w tekście ) .

UWAGA !!!

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych. Szkołę może reprezentować do 3 recytatorów  – w każdej  kategorii wiekowej.

  1. Sposób oceniania:

Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, według następujących kryteriów : dobór repertuaru, interpretacja , kultura mowy . Najlepsi recytatorzy otrzymają dyplomy i upominki.

  1. Kategorie wiekowe i terminy przesłuchań:

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 Grupa I –  27.11.2017  godz.10.00 –recytatorzy z kl. 0-1 SP

       i    Przedszkola grupy 0 ; prezentacja obejmuje jeden  wiersz – czas

       wykonania do 3 min.

Grupa II –28.11.2017 godz.10.00 –recytatorzy z klas II-IV  SP;

prezentacja obejmuje jeden wiersz – czas wykonania do 3 min.

Grupa III – 29.11.2017  godz.10.00 – recytatorzy z klas V-VI  SP; prezentacja obejmuje jeden wiersz i fragment prozy – łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 min.

Grupa IV – 30.11.2017  godz.10.00 – recytatorzy z kl. VII SP. oraz gimnazjum;  prezentacja obejmuje jeden wiersz i fragment prozy – łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 min

W konkursie udział biorą uczniowie szkół powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i brzozowskiego.

Pliki do Pobrania :

KARTA ZGŁOSZENIOWA !

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017