• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XXI Uroczysta Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 26-11-2019

Na podstawie art. 20 ust.  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XXI Uroczystą Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  03.12.2019r. /wtorek/ o godz. 1700 w sali 25 obrazów Muzeum Historycznego  w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka dla Pana Wiesława Banacha.
 1. wystąpienie wnioskodawcy,
 2. odczytanie uchwały Rady Miasta,
 3. wręczenie aktu nadania.
 1. Wystąpienie laureata oraz zaproszonych gości.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

   Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak

                                                                                        

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506)  – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":