• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 07-02-2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./  na wniosek Radnych Rady Miasta Sanoka  (członków Klubu Prawo i Sprawiedliwość) zwołuję XXV Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 13.02.2020r. /czwartek/ o godz.1600 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta  Sanoka, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
  4. Rozpatrzenie możliwości udzielenia pomocy przez Gminę Miasta Sanoka dla Specjalistycznego Szpitala w Sanoku.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":