• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

„Zabawki w opałach” spektakl ekologiczny dla dzieci

Dodano: 30-10-2017

W dniach 24 i 25 października w Sanockim Domu Kultury odbyły się spektakle ekologiczne „Zabawki w opałach” adresowane do dzieci klas ” 0″ oraz klas 1-3. Przedstawienie organizowane było przez Burmistrza Miasta Sanoka i Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami tut. Urzędu w ramach corocznej akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2017.1289 t.j.).

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017