• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Dodano: 05-10-2021
30 września 2021r. o godz. 24.00 zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. W Sanoku udział w spisie wzięło 93% mieszkańców. Pierwsze wstępne wyniki zostaną opublikowane już w styczniu 2022 roku.

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Miasta Sanoka za udział w spisie, a członkom Gminnego Biura Spisowego i rachmistrzom spisowym za wysiłek i zaangażowanie podczas ostatnich 6 miesięcy trwania spisu powszechnego.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":