• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Załatw sprawę w Urzędzie

Klauzula informacyjna

 DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA


ARCHITEKTURA I GEODEZJA

 


OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

DROGOWNICTWO, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 


 DOWODY OSOBISTE

DOTACJE, STYPENDIA SPORTOWE, NAGRODY

PODATKI

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby prawne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-1

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-2

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-1

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-2

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-1

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-2

Uchwała Nr XIX/123/19 – stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r

Oplata od posiadania psa

  • Likwidacja opłaty od 2020 r.

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby fizyczne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-1

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-2

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-3

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-1

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-2

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-3

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-1

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-2

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-3

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej w ramach pomocy de minimis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

PRZEWOZY REGULARNE

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD STANU CYWILNEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH
SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":