• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Załatw sprawę w Urzędzie

Klauzula informacyjna

 DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA


ARCHITEKTURA I GEODEZJA

 


OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

DROGOWNICTWO, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 


 DOWODY OSOBISTE

DOTACJE, STYPENDIA SPORTOWE, NAGRODY

PODATKI

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby prawne

Oplata od posiadania psa

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej w ramach pomocy de minimis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

PRZEWOZY REGULARNE

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD STANU CYWILNEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":