• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zaproszenie do konkursu na realizację zajęć alternatyw sportowych i innych

Dodano: 22-05-2018

Urząd Miasta zaprasza, kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, do składania swoich ofert na zajęcia sportowe z dopiskiem na kopercie ”Program alternatyw przez sport”. Jednocześnie przypominamy  również  stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia  dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program alternatyw- zajęcia inne” Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 60 000zł. Druki wniosków i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta. Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program Alternatyw ”, można składać do 30 maja 2018r. w Urzędzie Miasta Sanoka w Biurze Obsługi Klienta pokój 1. Rozpatrzenie obu konkursów nastąpi 5 czerwca 2018r. a następnie zawarte zostaną umowy na realizację zgłoszonych zadań.  Zapraszamy do udziału.

Do pobrania:

urzadmiasta1

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017