• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zasady segregacji bioodpadów

Dodano: 07-01-2020

Nowością od stycznia jest obowiązek segregowania odpadów komunalnych przez wszystkich. Wszyscy są też zobowiązani do segregowania nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji, czyli odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego (obierki, resztki owoców i warzyw). Odpady te należy gromadzić w worku lub pojemniku koloru brązowego.

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku nie gromadzą tych odpadów w brązowych workach i nie przekazują ich firmie odbierającej odpady.

W obecnym stanie prawnym nie istnieją obowiązujące normy i wymogi co do reguł i materiału, z jakiego powinien być tworzony kompostownik.

W kompostowniku oprócz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, odpadki warzyw, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie, herbacie), zaleca się ponadto gromadzić resztki roślinne – pozostałości po cięciu, pieleniu, koszeniu trawnika i oczyszczeniu terenu. Może więc to być trawa, zdrewniałe fragmenty roślin, warzywa, zioła, owoce, chwasty, korzenie i przyschnięte kwiaty oraz skorupki z jajek. Natomiast nie zaleca się gromadzenia w kompostowniku: torebek po herbacie, popiołu, kurzu z odkurzacza, kości, mięsa i wędlin, oleju jadalnego,  drewna impregnowanego,  płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":