• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zawieszona budowa łącznika obwodnicy z Rondem Beksińskiego

Dodano: 19-02-2021
W związku z zerwaniem umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28. Inwestor – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzki podejmie działania w celu wyłonienia następnego wykonawcy zadania.

Z zapewnień dyrekcji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, że realizacja zadania nie jest zagrożona. Należy przypomnieć, że realizacja zadania współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Okres kwalifikalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 kończy się 31 grudnia 2023 r.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":