• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zdrowie i opieka medyczna

SZPITALE W SANOKU

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

szpital(1)

 Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Sanoku
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

tel.: 013 46 56 100
fax: 013 46 56 200

e-mail: szpital@zozsanok.pl

PRZYCHODNIE W SANOKU


SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARSKICH
ul. Sobieskiego 1
38-500 Sanok
tel. 13 464-47-78


Zespół Gabinetów Lekarskich czynny od: 7:00-18:00
Rejestracja do poradni ogólnej: 7:00-15:00
Przyjmowanie wizyt domowych: 7:00-10:00


Punkt szczepień: 7:30-15:05


Badanie dzieci zdrowych i szczepienia:
Środa: 13:00-15:00
Czwartek: 10:00-12:00


Gabinet zabiegowy: 7:30-15:05


Pracownia EKG: 7:30-17:00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Kościuszki 16
38-500 Sanok
tel. 13 46 31 671


PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
DS. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UM

ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów Lekarskich)
38-500 Sanok
tel. 13 46 41 744


PORADNIE W SANOKU

Rejestracja Ogólna w przychodni przy ul. Lipińskiego 10 – 013 46 56 391 oraz 013 46 56 396

poradnie1

 


APTEKI W SANOKU

Apteka Cefarm
38-500 Sanok ul. Piłsudskiego 10
tel. (13) 463-12-35


Apteka S.J. Monika Ziemiańska-Szul, Piotr Szul
38 -500 Sanok ul. Jagiellońska 68
tel. (13) 464-02-73


Apteka Pod Orłem
38-500 Sanok ul. 3-go Maja 17
tel. (13) 464-04-39


Apteka Dbam o Zdrowie
38-500 Sanok ul. Królowej Bony 10
tel. (13) 464-31-87


Apteka Remedium
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 27
tel. (13) 464-03-05


Apteka Melania Mądry
38-500 Sanok ul. Kościuszki 31
tel. (13) 464-19-05


Apteka Pogodna Małgorzata Bogaczewicz
38-500 Sanok ul. Pogodna 1
tel. (13) 463-03-63


Apteka Omega
38-500 Sanok ul. Sadowa 11a
tel. (13) 464-79-90


Apteka Vega S.J.
38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 31a
tel. (13) 464-55-60


Apteka pod Kasztanami
38-500 Sanok ul. Przemyska 24a
tel. (13) 463 23 55


Cefarm Rzeszów S.A.
38-500 Sanok ul. Piłsudskiego 10
tel. (13) 464-66-30


Cefarm Rzeszów S.A.
38-500 Sanok ul. Błonie 9
tel. (13) 464-66-70


Cefarm Rzeszów S.A.
38-500 Sanok ul. Daszyńskiego 3
tel. (13) 464-66-20


Cefarm Rzeszów S.A.
38-500 Sanok ul. Traugutta 9
tel. (13) 464-66-40


Apteka Vega Bis
38-500 Sanok ul. Robotnicza 11
tel. (13) 464-35-63


Apteka Viola
38-500 Sanok ul. Lipińskiego 56
tel. (13) 464 69 75


Apteka MEDIA

38-500 Sanok ul. Błonie 1
tel. (13) 464-66-70


Apteka MEDIQ
38-500 Sanok ul. Daszyńskiego 3
tel. (13) 464-66-20


Apteka „VALEO”
38-500 Sanok ul. Lipińskiego 10a
tel. (13) 463-59-48

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":