• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

Dodano: 06-03-2019

W dniach 5-6 marca 2019 r. w Poznaniu odbywa się XLII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Nasze miasto reprezentują: burmistrz Tomasz Matuszewski oraz radni: Łukasz Radożycki i Radosław Wituszyński.

Związek Miast Polskich jest najstarszą polską organizacją samorządową. Jest stowarzyszeniem samorządowym, skupiającym 306 miast. które ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego a także dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju polskich miast. Misją Związku Miast Polskich jest także współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

W XLII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich udział biorą m. in. Prezydenci/Burmistrzowie: Rzeszowa, Mielca, Krosna, Sanoka, Jasła, Ustrzyk Dolnych a także Brzozowa. Członkostwo Sanoka w ZMP to nie tylko otwarcie się na współpracę z innymi miastami ale również szansa na zdobycie środków zewnętrznych przy partnerstwie różnych samorządów.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":