• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zmiana organizacji pracy USC

Dodano: 16-03-2020

Okręgowy Urząd Stanu Cywilnego w Sanoku informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa oraz stale rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym z dniem 16.03.2020 r. (do odwołania) realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego w ograniczonym, podstawowym zakresie. Więcej informacji w rozwinięciu:

Czynności obejmują przyjmowanie stron w sprawach rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz przypadków pilnego, niezbędnego wydawania odpisów z akt stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego w Sanoku, ul. Rynek 16, 38-500 Sanok – przyjmowanie w pokojach obsługi  nr 2, 3, 4 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminów (nie dotyczy bieżącej rejestracji zgłoszenia zgonu) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Telefon kontaktowy: 13 46 52 872,   13 46 52 873,   13 46 52 874.

Pozostałe czynności – w tym obsługa stron i przyjmowanie dokumentacji dostarczanej przez osoby przybyłe z zagranicy, bądź przekazane najbliżej rodzinie (pełnomocnik) celem dostarczenia do USC jak: wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego, zagranicznych wyroków rozwodowych, zaświadczeń o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą –  inne/pozostałe realizowane będą w terminie późniejszym.

Ustalone wcześniej terminy ślubów nie ulegają zmianom. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie udziału osób zaproszonych do świadków i grona osób najbliższych (np. rodzice).

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Komunikat Burmistrza Miasta Sanoka do mieszkańców 30.03.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":